Tota HTML El pare

El

pare de la web, Tim Berners-Lee, és també el pare de l'HTML.

Estandardització

El llenguatge

HTML està estandarditzat pel WEB, el Consorci web de tot el món CEM.

La versió actual d'HTML és 5, encara que no està completada

Està previst que estigui acabada el any 2014